Партньорска програма на Machineryline
Станете наш партньор и ще получавате печалба за всеки привлечен клиент
Стани партньор
Как работи това?
Регистрация в програмата
Регистрирайте се в партньорската програма и ще получите уникален партньорски линк или код.
Привличайте потребители
Всички потребители, които са отворили вашия линк или са се регистрирали с помощта на вашия уникален код, завинаги стават ваши реферали.
Реклама на партньорския линк
Споделяйте партньорския линк или код с аудиторията на вашия сайт, партньорите и клиентите. Използвайте всякакви подходящи начини за привличане на потребители: банер на сайта, електронен бюлетин, линкове в социалните мрежи.
Получавайте комисионна
Вие ще получавате печалба от всички платени фактури на привлечения клиент (реферал), а клиентът ще получи допълнителна отстъпка върху всички услуги.
Въпроси-отговори
Какво представлява партньорската програма на Machineryline?
Партньорската програма на Machineryline е съвременен начин за организация на пасивните ви доходи. Регистрирайте се в партньорската програма, привличайте потребители към Machineryline и ще получавате печалба от плащанията на всеки привлечен клиент.
Какво представлява партньорският (реферален) линк?
Партньорският (реферален линк) е специален линк, който съдържа уникалния идентификатор на партньора. Партньорските линкове се използват за привличане на нови потребители и изплащане на комисионни на онези участници, които са ги довели. С помощта на тези линкове ние разбираме, че новият клиент е бил привлечен именно от вас. Клиентът трябва да отвори партньорския линк и да се регистрира, за да го отбележим като ваш реферал. Вие можете да получите партньорския линк в личния кабинет на партньора след регистрация.
Какво представлява уникалният партньорски код?
Партньорският код е специален код, който представлява уникален идентификатор на партньора. С помощта на партньорския код ние можем да определим, че новият клиент е бил привлечен именно от вас. Кодът е удобен с това, че може да се предаде в текстова или устна форма на потенциалния клиент. Освен това клиентът може да въведе този код по време на регистрация в съответното поле или да го каже на мениджъра по телефона. Вие можете да получите партньорския си код в личния кабинет на партньора след регистрация.
Има ли някаква изгода от това за клиента (реферала)?
Всеки клиент, който се регистрира с помощта на вашия партньорски линк или код, ще получи допълнителна отстъпка от 10% върху всички услуги на компанията.
Къде може да се публикува рефералният линк?
Рефералният линк може да се публикува в сайтове, блогове, форуми, социални мрежи и други платформи, ако това не е забранено от правилата на партньорската програма.
Каква комисионна ще получа от всеки клиент?
Партньорите получават комисионна в размер на 10% от плащанията на привлечените от тях клиенти. Освен това вие можете да обсъдите индивидуалните условия с нашия мениджър, ако се интересувате от по-тясно сътрудничество.
Как да изтегля сумата?
Комисионните от плащанията на клиентите се начисляват веднага във вашия баланс в Machineryline. Те могат да се изтеглят през PayPal или чрез банков превод (в този случай ще трябва да ни изпратите фактура). Изплащането на комисионните се извършва след заявка. Минималната сума за изтегляне е 20 евро в PayPal или 50 евро по банкова сметка.
Как става прикрепянето на клиента към съответния партньор?
Прикрепянето на клиента към съответния партньор става по следния начин:
- при отваряне на вашия реферален линк;
- ако клиентът въведе вашия партньорски код при регистрация на фирмата си в Machineryline;
- ако клиентът посочи вашия партньорски код на мениджъра на Machineryline при активиране на услугите (по време на разговор или в кореспонденцията);
Потребителите, които вече са клиенти на Machineryline, не могат да бъдат прикрепени към определен партньор.
При регистрация с помощта на партньорски код или реферален линк, клиентът получава допълнителна отстъпка в размер на 10% върху всички услуги на компанията.
Къде може да се види статистиката за привлечените клиенти?
В личния кабинет на партньора има раздел "Статистика", където вие можете да видите всички уникални отваряния на вашия линк, броя на привлечените клиенти и изплатените суми за всеки клиент.
Задължително ли трябва да имам собствен сайт, за да стана партньор?
Всеки може да участва в партньорската програма, като за тази цел не е задължително да имаш собствен сайт.
Имате ли други въпроси? Пишете ни
Готови ли сте да печелите заедно с нас?
Стани партньор